Novinky RITUALS

3. 1. vstupuje Mars do ohnivého znamení Střelce, vnese energii, nadšení a trochu odlehčí seskupení planet ve znamení Kozoroha, kde se právě nachází Slunce, Merkur, Jupiter, Saturn a Pluto. Planety v Kozorohu jsou naladěny "pracovně", houževnatě a jejich snahou je zakořenit nás v realitě a životě.

Jen málokdo si umí představit atmosféru Vánoc bez vůně těchto dvou cizokrajných koření. Dnes je vnímáme jako zcela samozřejmou součást v mnoha dezertech, nápojích, ale i kosmetických produktech a zejména parfémech.

V první polovině měsíce prochází Slunce vodním znamením Štíra a my se tak setkáváme s vnitřní "temnotou" (tzv. stín, nevědomé a nechtěné "zlobivé vlastnosti"). Témata Štíra jsou sex, smrt a transformace, což jsou hluboká témata vyžadující naši plnou pozornost. Není to nic snadného a ne každému se do těchto vod chce ponořit, ale pokud tak učiníme,...

Strach patří k pěti základním emocím a je uložen hluboko, máme jej zakódovaný v nejvnitřnějších vrstvách našeho já. A to již od dob, kdy zašustění v křoví znamenalo, že na nás skočí šavlozubý tygr. Velmi rádi strach překrýváme ostatními emocemi (smutkem, vztekem či šokem), zejména muži. Je přeci snazší a hlavně mužnější říci, že jsem smutný nebo...

Wabi Ryvola zpívá v jedné své písni: "...a tak se touláš trávou spálenou, nevíš, jak rozloučit se s létem." V písni je cítit smutek a melancholie, které přicházejí s koncem dlouhých slunečných dnů, kdy začíná podzim, jinová fáze roku. Jak je to u vás? Přepadá vás na podzim smutek a podzimní melancholie? Stýská se vám po letním sluníčku a děsí...

Září je "panenské" - převládají planety v zemském, analytickém znamení Panny až do poloviny měsíce.

Šamanismus

22.08.2019

Šamanismus existuje již od paleolitu. Je cestou "extáze". Cestou rozšířeného stavu vědomí. Šaman je držitel pozoruhodného souboru starobylých technik, které používá k dosažení a udržování pohody a zdraví, a to jak u sebe, tak u členů své komunity.

V čase dětství, zejména v době, která je dítětem mnohem více pociťována, než aby jí mohlo být plně porozuměno, jsou vzájemné vztahové vazby mezi jednotlivými členy i vůči dítěti stěžejními pro jeho vlastní budoucí vztahovost a ve velké míře určují, jak se bude jednou díte cítit ve svém dospělém živote.

1. 8. v 5 h 11 min. nastává novoluní ve Lvu, které přeje tvůrčím projektům i lásce.

Radost je jednou z pěti základních emocí, vedle vzteku, strachu, smutku a přemítání, alespoň podle čínské medicíny. Sídlí v srdci a spojujeme ji s obdobím léta. Považujeme ji veskrze za pozitivní emoci, nicméně jako každá emoce má oba protipóly, i s radostí se pojí negativní aspekt, o kterém málokdo ví.

Roční předplatné od 269 Kč !