Editorial

Podzimní úvahy

Každé roční období přináší energie, které v nás aktivují potenciál, který nejvíce zhodnotíme právě v dané době. Babí léto v nás probouzí inspiraci a více než kdy jindy jsme schopni naladit se na své tvůrčí schopnosti. Sama příroda nás podněcuje k tvorbě, jejímž prostřednictvím dosahujeme vnitřního klidu, harmonie a přirozeně se ladíme na své vyšší sféry a hladiny tak, abychom jako bytost dosáhli zvučného a čistého akordu. V září se dělí o vládu znamení Panny, jehož energie nám napomáhá k udělání si pořádku, a to jak v sobě samém, tak i ve svém okolí. Čas přeje třídění podstatného od pomíjivého. Babí léto nás po divokých a vášnivých energiích léta klidní. Přestáváme marnotratně plýtvat energií i dalšími prostředky, čehož je právě znamení Panny poměrně značným garantem. Znamení Vah vnese do děje soulad či poukáže na místa, která jsou v disharmonii, abychom mohli tyto diference a deficity vhodně usměrnit.

  Čas přeje umění, a to jak jeho vytváření, tak jeho podpoře či obdivu. Energie tohoto času nás kultivují, zušlechťují a skrze nás vytvářejí krásu. Garantem tohoto času je sama Venuše. Nejen krásou však živ je člověk. Jak podzimek pokročí a shodí ze stromů zářící listy, nastupuje doba, ve které se vlády ujímá znamení Štíra. Vládci tohoto znamení Pluto a Mars zde manifestují nejen značnou sílu a potenciál, ale i nutnost vejít hluboko do podvědomí a vynést poklady či to, co se tam nachází a je v tento čas uvolněno, do vědomí. Čas přeje introspekci, filozofování, pročišťování, zvědomování, opouštění představ o tom, jak co má být, a věnování se tomu, co si žádá náš životní příběh. Drazí čtenáři, přeji vám krásný podzim a mnoho inspirativních podnětů při čtení časopisu Rituals.

Markéta Vostrá

šéfredaktorka

Roční předplatné od 269 Kč !