Z obsahu

 Editorial

Zimní království

Oč méně nám zimní měsíce umožňují pobyt venku, o to více se můžeme zaměřit na svůj domov. Pokud užijeme analogie venkovního a vnitřního prostoru, pak oč méně se budeme v tomto čase zabývat realitou vnějšího světa, o to více můžeme objevovat místa svého nitra, která potřebují naši zvýšenou péči.

Čas Kozoroha nám umožňuje výstup do míst, kam se dobrovolně vypravíme jen stěží. Klikatá úzká stezka vede skrze části našeho nitra, která kdysi vlivem událostí a dějů zkameněla a zůstala až do dnešních časů prosta citů. Pokud dokážeme těmito místy projít až do nejzazšího bodu, na samý vrchol, darem za tento náročný výstup nám bude získaný nadhled nad situacemi, které se zdály těžké a neřešitelné, perspektivní výhledy i odstup od toho, co se zdálo být břemenem. Čas Kozoroha vystřídá čas Vodnáře. Cesta, která je nyní osvobozena od břemen, vede dál zamrzlou krajinou a do míst, která v našem nitru pokrývá led, který zamrazuje vše emocionální, příliš živé, lidské. V těchto místech si opět potřebujeme věnovat zvýšenou pozornost, rozmrazit a znovu vrátit životu vše, co v nás vlivem okolností kdysi zledovatělo. Světlo, ač nepozorovatelně, opět narůstá a stejně tak i světlo naší bytosti ochotně přijme oddělené části, které zimomřivě či zkameněle čekaly na své vysvobození.

Drazí čtenáři, užijte si krásně i smysluplně čas vnitřního ticha.

Markéta Vostrá

šéfredaktorka

Roční předplatné od 269 Kč !