RITUALS

— cesta životem —  

Editorial

DOKONALOST

vs. nedokonalost


Snad žádný jiný čas v roce není tak

duši dojímající jako právě čas podzimu. Čas po hojnosti a plnosti letních dnů nás učí smíření, zklidnění, odchodu do ústraní svého nitra, introspekci, spočinutí v klidu a vyrovnanosti. Doba podzimní je zastoupena ve zvěrokruhu třemi znameními. Panna, Váhy a Štír vládnou tomuto cyklu, ve kterém je plodnost země na svém vrcholu, aby se poté zcela zaslouženě pozvolna ukládala k zimnímu odpočívání. Panna svým znaleckým, leč přísným okem prohlédne vše, co bylo doposud vykonáno. Vzhledem k rozvinuté schopnosti zaměřování se na detail jí neunikne sebemenší chybička. Čas nápravy v místech, kde selhal systém, čas vytváření nových funkčních schémat, čas plánování, která vedou k výsledkům, je tady. Poté se vlády ujímá znamení Vah, které chce možná určitou střídmost a přísnost předchozího znamení zjemnit svojí potřebou dokonalé harmonie a dosažení archetypálního ideálu. Váhy zapomínají na jednu podstatnou věc. Teprve rozpoznáním a přijetím neideálnosti jsme připraveni k dalšímu kroku, kterým je pozměnit svá stanoviska, náhledy, názory, vzhled, prostředí, a posunout je blíže své pravé představě, vyšší možnosti sebe sama, pravzoru ideální podoby lidství v souladu s božstvím. Štír zatáhl oponu, publikum po předchozím výstupu odešlo a začíná se vše odehrávat v zákulisí. Pryč je nasvícená scéna, efektní kostýmy, vrstva lícení. V zákulisí se hraje opravdu o pravdu. Co je skryto pod vrstvami rolí? Kdo je uvnitř, může ven, či spíše musí. Štír pravdu vytáhne nemilosrdně na světlo, bez zdánlivé harmonie a zdobnosti nám nemilosrdně osvětlí, kdo jsme také... což je často to poslední, co se o sobě chceme dozvědět, ale bez informací, bez poznání, bez pochopení a bez chuti cokoliv změnit nelze dojít k pravému určení sebe sama. Štír rozhodně nehraje na efekt, jako často předchozí znamení, ale na efektivnost. 

Drazí čtenáři, přeji vám krásný čas babího léta, efektní v jeho podzimních barvách a efektivní ve všech případných náročných procesech, kterými je potřeba projít. 

Přeji vám krásné léto

Markéta Vostrá

šéfredaktorka

Roční předplatné od 269 Kč !