Z obsahu

 Editorial

Umění naladit se


Jedno z největších umění života spočívá ve schopnosti naladit se na energie časoprostoru způsobem, který souzní s jejich kvalitou. To vytváří nejen pocit souladnosti s životem samým, ale i uspokojivé projevené výsledky našich snah.

Čas uvolnění, oddechu i výletů za hranice běžné každodennosti je za námi a nastává čas, který má pod svojí taktovkou znamení Panny. Pokud se nyní dokážeme naladit na její energie, můžeme je využít všude tam, kam potřebujeme ve svém životě vnést řád, tedy přerovnat, nově uzpůsobit, dokončit to, co je rozdělané a vyvolává v nás pocity prokrastinace. V energiích znamení Panny se snadněji ujmeme nepopulárních činností i toho, co jsme si doposud nedokázali představit. Esencí času je "povinnost".

Podzim však ovlivňuje nejen znamení Panny. Dalším v pořadí je znamení Vah, znamení, které je ve zvěrokruhu jediné předmětem, na rozdíl od ostatních lidských a zvířecích znamení. Harmonie, lad, krása, jak hovoří tradiční astrologie. Také rozvažování, vyvažování, odvažování, avšak,právě vzhledem k tomu, že je toto znamení předmětem, nástrojem spravedlnosti, chybí zde mnohdy cit a pak je dosahováno harmonie často za jakoukoli cenu, což ve svých dopadech působí silně neharmonicky, zvláště když je zohledňováno pouze vlastní stanovisko. Esencí času je "pravá míra".

Znamení Štíra neskrývá nic za masku zdánlivé harmonie a předestře skutečnosti takové, jaké jsou, mnohdy je ještě vytmaví více, než je třeba. Kvalita času Štíra, pokud se na ni naladíme, umožňuje hluboká poznání o sobě samém, meditace, sestup do míst, kam v jiné části roku není snadné se dostat. Nepřístupné bažiny i temné rokle vlastního bytí chtějí být objeveny, pochopeny, přijaty, a tím prosvětleny a zúrodněny. Esencí času je "spočinutí".

Drazí čtenáři, přeji vám krásný podzim.

Markéta Vostrá

šéfredaktorka

Novinky RITUALS

 

Wabi Ryvola zpívá v jedné své písni: "...a tak se touláš trávou spálenou, nevíš, jak rozloučit se s létem." V písni je cítit smutek a melancholie, které přicházejí s koncem dlouhých slunečných dnů, kdy začíná podzim, jinová fáze roku. Jak je to u vás? Přepadá vás na podzim smutek a podzimní melancholie? Stýská se vám po letním sluníčku a děsí...

Září je "panenské" - převládají planety v zemském, analytickém znamení Panny až do poloviny měsíce.

Šamanismus

22.08.2019

Šamanismus existuje již od paleolitu. Je cestou "extáze". Cestou rozšířeného stavu vědomí. Šaman je držitel pozoruhodného souboru starobylých technik, které používá k dosažení a udržování pohody a zdraví, a to jak u sebe, tak u členů své komunity.

V čase dětství, zejména v době, která je dítětem mnohem více pociťována, než aby jí mohlo být plně porozuměno, jsou vzájemné vztahové vazby mezi jednotlivými členy i vůči dítěti stěžejními pro jeho vlastní budoucí vztahovost a ve velké míře určují, jak se bude jednou díte cítit ve svém dospělém živote.

1. 8. v 5 h 11 min. nastává novoluní ve Lvu, které přeje tvůrčím projektům i lásce.

Roční předplatné od 222 Kč !