Z obsahu

 Editorial

Léto budiž pochváleno


... a s ním i všechna jeho krása, hojnost a nové úhly pohledu na svět vnitřní i vnější. Posledně jmenované je dokonce i určitou nutností, kterou nám umožní planeta Merkur - archetyp mysli, komunikace i obchodní zdatnosti. Ta se dostává do takzvaného zpětného chodu - retrográdního pohybu, který nám umožní podívat se na některá naše minulá rozhodnutí znovu či nám na našem pomyslném životním stole rovnou přistanou některé situace k přepracování, a to buď zcela reálně, tedy vně nás, či ve změnách postojů a náhledů v našem vnitřním světě. Retrográdní pohyb planety můžeme přirovnat k jízdě na řetízkovém kolotoči, který se točí vpřed, vnímáme opakující se pohledy kol nás. Na závěr jízdy, "aby byla legrace", pustí na chvíli obsluhující pán kolotoč pozpátku... Někomu je z této jízdy nevolno, můžeme se cítit mimo svůj směr, nebo zachytit poznatky z okolí jiným úhlem pohledu. Tento čas pro nás nastane od 8. července do 1. srpna. V této době je tedy umožněno přenastavit či přímo opravit minulost tak, aby se nám porovnala přítomnost a vytvořila tak správnou platformu pro děje budoucí.

V prázdninovém čase projde Slunce, archetyp našeho vědomí, třemi znameními. První návštěva je ve vodním Raku, která má našemu bytí umožnit rozvoj intuitivních schopností, rozvoj citovosti a lásky. Čas romantiky, setkávání, ale také neuchopitelné melancholie duše a nostalgie po jakýchsi univerzálních starých dobrých časech. Jakmile projde Slunce tímto údolím, dostává se do ohnivé země krále zvířat - Lva a odstíny radosti, od bujarého veselí až po nekonečný mejdan, mohou propuknout. Nicméně každé znamení přináší i svůj úkol a zde je nám předestřeno téma síly vůle, schopnosti dosahovat v rámci svého konání ryzosti, poctivosti i schopnosti statečného srdce. Poté, co jsme z těchto hodnot přezkoušeni či s nimi konfrontováni v reálných situacích, vlády se ujímá znamení Panny, a je rázem po mejdanu. Nyní se vědomí zdokonaluje ve schopnostech naplnit život nejen zábavou, ale i trpělivou a účinnou službou pro druhé. Do popředí se dostává preciznost, přesnost, disciplína, řád, pořádek, systém, zaměření se na detail.

Drazí čtenáři, přeji vám překrásné i smysluplné děje prázdninového času.

Markéta Vostrá

šéfredaktorka

Novinky RITUALS

 

V čase dětství, zejména v době, která je dítětem mnohem více pociťována, než aby jí mohlo být plně porozuměno, jsou vzájemné vztahové vazby mezi jednotlivými členy i vůči dítěti stěžejními pro jeho vlastní budoucí vztahovost a ve velké míře určují, jak se bude jednou díte cítit ve svém dospělém živote.

1. 8. v 5 h 11 min. nastává novoluní ve Lvu, které přeje tvůrčím projektům i lásce.

Radost je jednou z pěti základních emocí, vedle vzteku, strachu, smutku a přemítání, alespoň podle čínské medicíny. Sídlí v srdci a spojujeme ji s obdobím léta. Považujeme ji veskrze za pozitivní emoci, nicméně jako každá emoce má oba protipóly, i s radostí se pojí negativní aspekt, o kterém málokdo ví.

V červenci prochází Slunce skrze znamení Raka až do 23. 7. a již 3. 7. vstupuje do Raka i Venuše. Toto období je tedy plné emocí, můžeme zaměřit pozornost na své blízké a řešit situaci v rodině a také můžeme věnovat péči nejenom svým blízkým, ale také své vlastní duši.

2.-3. 6. Venuše v Býku trigon Pluto v Kozorohu - možnost učinit "osudová" rozhodnutí v oblastech lásky, vztahů a tvůrčí činnost.

Roční předplatné 267 Kč !