Z obsahu

Editorial

Vzhůru na kopec lásky

V místech, která patří pod vládu astrologického znamení Lva, stojí kopec lásky jménem Petřín. Jde snad nalézt příhodnější místo, kde vzdát hold tomu, pro co stojí za to žít, jak praví básníci, kteří by pro trochu šli i světa kraj a šli by bosí ? V květnu se patří vzdát hold lásce jako takové, energii, která pokud nás prostupuje, je lidský život v pořádku. Lásce, která je oproštěna od všech pseudoverzí ega, kdy člověk natropí vědomě i nevědomě mnoho zla z takzvané lásky... (zlá)sky.

Květen je oslavou lásky muže a ženy, lásky rodičů k dětem a dětí k rodičům, lásky mezi lidskými bytostmi, lásky ke zvířatům, přírodě, zemi, lásky k bytostem duchovních světů. Znamení Býka, které tomuto období vládne, je garantem vřelosti, radosti i smyslnosti. O měsíc květen se dělí se znamením Blíženců, kdy, pokud bychom chtěli pokračovat v oslavách, můžeme směle zvolit oslavování slova. Lidská řeč je bezesporu darem a lidské slovo by mělo být vnímáno nejen jako nástroj komunikace, ale i uvědomění si, jakou zodpovědnost za vyřčené dopady neseme. Karma je tvořena nejen z našich skutku, ale i slov, kterými se dá uzdravit, potěšit, informovat, ale i zranit, vyvolat hněv a ublížit. Čas Blíženců, čas jahod a třešní přeje sbližování se prostřednictvím komunikace. O červen se s Blíženci dělí další znamení a tím je znamení Raka. A opět jsme u lásky! Rak je kardinálním znamením, ve kterém se zrozuje cit, jehož hlubiny je potřeba nejen propátrat, ale také odlišit od pocitů, které tvoří vrchní vrstvy naší nálady a které jsou náchylné k prudkým proměnám při poryvech proudících z nálad okolí. Nastává čas klidu, ponoru k vrstvám, které tvoří naši citovou stabilitu.

Drazí čtenáři, přeji vám krásný láskyplný čas i příjemné čtení!

Markéta Vostrá

šéfredaktorka
Roční předplatné od 269 Kč !