Z obsahu

 Editorial

Z vody na souš

Měsíce březen a duben, tedy předjaří, přinášejí každoročně jeden silně přelomový moment, a tím je přestup Slunce ze znamení Ryb do znamení Berana, který můžeme přirovnat k evolučnímu momentu, kdy se život poprvé vydal z moře na pevnou zem,do svých dalších vývojových etap.Znamení Ryb ukončuje jeden cyklus Slunce, které prošlo všemi znameními a napomohlo nám k osvětlení mnoha našich situací, našich postojů, náhledů, názorů, zkrátka bylo nám „vySVĚTLEno“ ve vrstvách, kde pro sebe nacházíme pouze tmu do té doby, než se nám podaří i tato místa prosvětlit. Je to stejné, jako když si rozsvítíme v tmavé místnosti, která se nám pak v jeden moment zcela zobrazí, a začínáme se v ní pohybovat s úplně jinou jistotou a grácií než v místnosti tmavé. Na druhou stranu, pokud setrváme delší čas ve tmě reálné,osvětlí se nám běžným pozorováním neviditelný svět, který nás obklopuje a je zcela přirozenou součástí života. V období vlády znamení Ryb můžeme pořádat ponory do hlubin oceánů bytí, vidět neviditelné, pročistit neuchopitelné, vnímat mnoha dalšími smysly sounáležitost se vším i příležitost znovu napojení se v místech, kde máme pocity deficitu, izolovanosti a osamělosti. 20. března vstoupí Slunce do znamení Berana. Vědomí se z veškerenstva opět stahuje mnohem více k individuálnímu pojímání životní cesty a tedy začíná opět koloběh cesty od já k ty k my.Beran rozehraje nové možnosti, nalezne nové cesty, možná pro sebe objeví naprosté novinky, které zbytek světa využívá již drahnou dobu, což mu jeho dětskou radost rozhodně nezkalí. Možná, že si svoji beraní hlavu při objevování objeveného mnohokrát natluče, ale rozhodně bude v ději energie, pokrok, inspirace a radost. 19. dubna Slunce přestoupí do znamení Býka. Je čas se zastavit, udělat si pohodlí a v klidu přežvýkat nabraný materiál. Vzhledem k tomu, že znamením Býka tranzituje i v tomto roce planeta Uran, pomalé žvýkání se díky jejímu vlivu mění v poměrně razantní rozmělňování, protože tématem tohoto roku je především změna v místech, kde energie zcela ustrnuly.

Drazí čtenáři, přeji vám krásné předjaří.

Markéta Vostrá

šéfredaktorka

Roční předplatné od 269 Kč !