RITUALS

— cesta životem —  

Editorial

Vánoční pohádka

Vánoce si bez pohádek nedovedeme představit. I ten nejdospělejší dospělý se těší na Tři oříšky, Pyšnou princeznu či tu, které na čele zářila zlatá hvězda. Čím to je, že fenomén pohádkového světa nás v tomto čase zcela uchvátí a odnese tam, kde je možné cokoli, kde dobro po prožitých nesnázích usedá na vítězný trůn, zatímco zlo se odebere tam, kde má minimální možnost nadále škodit? Pohádky jsou vzácným materiálem, ze kterého naše podvědomí čerpá návod, jak žít. Každá pohádková postava symbolizuje určitý vnitřní faktor, pravzor - archetyp, který pokud je správně aktivován a je v součinnosti s dalšími archetypy bytosti, lze žít život plně a ve všech jeho kvalitách. Nacházet stinná místa a jejich zvědomováním postupně prosvětlovat své bytí a zcelovat je. Vždyť i zřejmě nejoblíbenější pohádka Tři oříšky pro Popelku přináší toto poselství právě ve třech oříšcích. Lovecké šaty v prvním oříšku symbolizují mužský princip, ochránce a lovce. Plesové šaty ve druhém oříšku pak ženský princip, krásu a ušlechtilost. Svatební šat ve třetím oříšku ukazuje na propojení mužského a ženského principu, propojení ducha s duší, vědomí s podvědomím. Svatba symbolizuje završení vnitřních transformačních procesů. Čas dušičkový i čas vánoční se přímo nabízí k introspekcím, hlubokému uvědomování si, touze i potřebě vyhojit svá zranění a jako hrdina své vlastní pohádky neohroženě kráčet dál a dál. V tomto čase se na nebeském trůnu vystřídají tři znamení. Štír, který nám pomůže vynést poklady z doposud uzavřených skal, které se otevírají pouze na krátký okamžik. Rada moudrých průvodců zní "vezmi si z pokladu jen tolik, kolik uneseš", což v překladu z pohádkové řeči znamená "vezmi ze svého podvědomí jen tolik materiálu ke zpracování, kolik unese tvá psychika". Znamení Střelce nám pomůže obnovit víru, že i když některé situace pohádkového hrdiny vypadají dramaticky a skoro beznadějně, díky naději, optimismu a již zmíněné víře se může stát zázrak. Znamení Kozoroha pak upozorní na to, že žádný pohádkový hrdina se ke svým cílům nedostával snadno. Čím vyšší cíle, tím větší "platba" je požadována předem, a to v podobě trpělivé, mravenčí, vytrvalé, každodenní činnosti.

Drazí čtenáři, užívejte tohoto času pohádkově.

Markéta Vostrá

šéfredaktorka

Roční předplatné od 269 Kč !