RITUALS

— cesta životem —  

Editorial

Čas na realizaci

 NOVOROČNÍCH PŘEDSEVZETÍ  je tu!

Zdá se vám, že Nový rok je již daleko za námi a čas před nás předestřel nová témata, úkoly a osobní procesy do takové míry, že se k nerealizovaným novoročním předsevzetím jen těžko vrátíme? Přesto je doba více než vhodná pro začátek čehokoli, co cítíme pro sebe jako důležité, podnětné, podpůrné, obohacující, radostné i uzdravující.

Jarní rovnodennost nastává 20. března. Slunce vstoupí v 10 hodin a 37 minut do znamení Berana. Tím se odstartuje nový sluneční cyklus a jeho postupný průchod všemi znameními. Ve vzduchu je cítit nejen jaro, ale i probouzející se energie a s nimi i nárůst vitality, aktivity a chuti do žití.

 To, co nyní fakticky i symbolicky zaséváme, bude postupně kořenit, sílit, zrát a nést své plody. Některé naše plány se uskuteční až do výsledku v jednom slunečním cyklu, jiné potřebují mnohem více časoprostorových kvalit, aby se mohly zde ve hmotě uskutečnit podle našich představ, či alespoň téměř podle nich. V měsíci březnu panují na nebeském trůnu dvě znamení, již zmíněný Beran, kterému předchází znamení Ryb. V jejich čase dokončujeme procesy roku uplynulého, očišťujeme a propouštíme vše, co již nechceme, nemusíme či nepotřebujeme prožívat či vlastnit. Díky těmto aktivitám se nám pro čas Berana uvolňuje prostor pro nové možnosti našeho bytí. Čas Berana vystřídá čas Býka. Vzhledem k tranzitujícímu Uranu -osvoboditeli a revolucionáři - tímto znamením se však nedá říci obvyklé - nyní se situace ustaluje, uklidňuje, zakořeňuje a stabilizuje. 

Letošní rok a ještě několik následujících bude předjaří i jaro ve znamení uvolňování energie z míst, ve kterých zcela strnula, znehybněla a ve své rigiditě se stala nijakou. Tyto procesy mohou být vnímány různě,  podle toho, jak kdo lpí na zdánlivých jistotách, neměnnosti, často slepé až tupé setrvalosti. Změny mohou být pro jedny šokem, pro jiné vítaným podnětem. Ať to však bude jakkoli, víme, že změna je život, a ten je potřeba žít, nikoli přežívat.


Přeji vám krásné jaro.

Markéta Vostrá

šéfredaktorka

Roční předplatné od 269 Kč !