Editorial

Tento způsob léta ...

Ano, tento způsob léta zdá se poněkud nešťastným, protože jsme ulpěli na zvyku mít dovolené v zahraničí, jet do celého světa, až tam, kam nám naše finanční a časové možnosti dovolí. Mohli jsme navštěvovat festivaly, jezdit na tábory, sešlosti, potlachy... a nyní je dočasně jinak. Pokud bychom vystoupali nad své každodenní, běžné vnímání reality, která obklopuje náš život, povšimli bychom si, že kvalita časoprostoru se do určité míry proměnila, což se zcela pochopitelně bude kopírovat i do reálných situací. Tato proměna by se velmi zjednodušeně dala nazvat cestou ze světa opět domů, čistě proto, abychom zavnímali, povšimli si, pochopili, co doopravdy potřebujeme, pokud není k dispozici globální možnost a jsme odkázáni na možnosti lokální, které jsme za poměrně rozsáhlé období jednoho saturnského cyklu velmi omezili, pozbyli či lacino prodali. Nyní je tedy v plánu rekonstrukce toho, co je pro naše životy nezbytně nutné.

V měsíci červenci se o vládu dělí Rak, rozvoj lásky, citu, rodinné pospolitosti, a Lev stabilizátor citu ve hmotné realitě, prostřednictvím tvorby a kreativních počinů. A samozřejmě nejen to. Rak, který má tendence v sobě uchovávat, nám pomůže rozpoznat a roztřídit, co v sobě uchováváme, je to zátěž plynoucí ze vzpomínek i skutečností, kterých se nutkavě držíme, a spolu s ní i pocit deficitů v citové oblasti, či je to naopak plnost žití v čisté, plynoucí vodě - emocionalitě. Lev nám pomůže rozlišit, co je pozlátko a co ryzost, co oslňuje, až oslepuje, aby zůstala zakryta pravda, či kde jsme si mi sami osvojili tento způsob sebeprezentace. V srpnu se na pomyslném nebeském trůnu prostřídá znamení Lva se znamením Panny. Ta vnese do děje energie, které umožňují uspořádat sebe sama způsobem, díky kterému vnímáme hodnoty, jakými je slušnost, důstojnost, čistota a v neposlední řadě i schopnost udržovat pořádek v sobě i vně sebe. Protože uklidit si znamená ujasnit, uspořádat a nabýt toho, co je vzácnou komoditou, a tou je klid. Úklid má slovo klid v sobě obsažen.

Krásné prázdniny, drazí čtenáři!

Markéta Vostrá

šéfredaktorka

Roční předplatné od 269 Kč !