RITUALS

— cesta životem —  

Editorial

Také si dáváte

 NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ ?

Tímto energickým a

nadšeným rozpoložením, vyvolaným potřebou změny, nového systému či řádu pro své bytí si prošel zřejmě každý. Zdravá strava, dostatečný pohyb, odložení všech možných nešvarů, pravidelné meditace... Předsevzetí mají své kouzlo, utkané z představ o tom, čeho bude dosaženo, jaké kvality života nastanou poté, až se začne pravidelně a systematicky naplňovat to, co jsme si předsevzali. Pokud k tomu přidáme magické datum 1. 1., zdá se, že zázraku již nic nezabrání. Síla vůle, jasné zaměření na cíl... Jak je možné, že tato představa vydrží často stěží do Tří králů či ji ani realizovat nezačneme?

 Možná je to ve slovech, která začínají předponou "před" ... představa, předsevzetí, předpoklad... V určité chvíli se nadchneme něčím, co nám vyznívá zcela logicky, samozřejmě, na první pohled nevyvstává žádný problém a nic zjevného tudíž nebrání realizaci. "Před" je nejlepší fáze procesu, kdy se necháváme unášet vším, co nastane. V tu chvíli jsou naše cíle ještě zcela oproštěny od nutně vynaložené námahy a nepohodlí. Může se stát, že nás "před" nadchne natolik, že energii určenou celému procesu vypotřebujeme už v této fázi. Jedním z podstatných důvodů nerealizování novoročních přání je kvalita časoprostoru. První den nového roku spadá pod vládu znamení Kozoroha. Sluneční cyklus, který započal vstupem Slunce do znamení Berana v loňském roce, se dostává do fáze maximálního možného výkonu za minimálních výdajů. Přírodní hodiny ukazují na čas askeze a střídmosti. Výdej sil je značný a přibírat do tohoto procesu další aktivity pouze zvyšuje náročnost této doby. Kdy je tedy nejvhodnější postavit se na start svých představ, snů, plánů a předsevzetí? 21. března, kdy každým rokem vstupuje Slunce do znamení Berana a začíná astrologický nový rok. 

Beran má v sobě dostatek ohně a sil, aby nás v našich vizích nejen podpořil, ale donutil nás je skutečně zrealizovat. Tomu však předchází ještě průchod Slunce znamením Vodnáře, abychom opravdu dobře uchopili své vize, a znamením Ryb, které nám umožní si před novým startem dostatečně odpočinout.

Drazí čtenáři, přeji vám radostná plánování a ještě radostnější

realizace.

Markéta Vostrá

šéfredaktorka

Roční předplatné od 269 Kč !