Z obsahu

 Editorial

Zimní království

Oč méně nám zimní měsíce umožňují pobyt venku, o to více se můžeme zaměřit na svůj domov. Pokud užijeme analogie venkovního a vnitřního prostoru, pak oč méně se budeme v tomto čase zabývat realitou vnějšího světa, o to více můžeme objevovat místa svého nitra, která potřebují naši zvýšenou péči.

Čas Kozoroha nám umožňuje výstup do míst, kam se dobrovolně vypravíme jen stěží. Klikatá úzká stezka vede skrze části našeho nitra, která kdysi vlivem událostí a dějů zkameněla a zůstala až do dnešních časů prosta citů. Pokud dokážeme těmito místy projít až do nejzazšího bodu, na samý vrchol, darem za tento náročný výstup nám bude získaný nadhled nad situacemi, které se zdály těžké a neřešitelné, perspektivní výhledy i odstup od toho, co se zdálo být břemenem. Čas Kozoroha vystřídá čas Vodnáře. Cesta, která je nyní osvobozena od břemen, vede dál zamrzlou krajinou a do míst, která v našem nitru pokrývá led, který zamrazuje vše emocionální, příliš živé, lidské. V těchto místech si opět potřebujeme věnovat zvýšenou pozornost, rozmrazit a znovu vrátit životu vše, co v nás vlivem okolností kdysi zledovatělo. Světlo, ač nepozorovatelně, opět narůstá a stejně tak i světlo naší bytosti ochotně přijme oddělené části, které zimomřivě či zkameněle čekaly na své vysvobození.

Drazí čtenáři, užijte si krásně i smysluplně čas vnitřního ticha.

Markéta Vostrá

šéfredaktorka

Novinky RITUALS

 

3. 1. vstupuje Mars do ohnivého znamení Střelce, vnese energii, nadšení a trochu odlehčí seskupení planet ve znamení Kozoroha, kde se právě nachází Slunce, Merkur, Jupiter, Saturn a Pluto. Planety v Kozorohu jsou naladěny "pracovně", houževnatě a jejich snahou je zakořenit nás v realitě a životě.

Jen málokdo si umí představit atmosféru Vánoc bez vůně těchto dvou cizokrajných koření. Dnes je vnímáme jako zcela samozřejmou součást v mnoha dezertech, nápojích, ale i kosmetických produktech a zejména parfémech.

V první polovině měsíce prochází Slunce vodním znamením Štíra a my se tak setkáváme s vnitřní "temnotou" (tzv. stín, nevědomé a nechtěné "zlobivé vlastnosti"). Témata Štíra jsou sex, smrt a transformace, což jsou hluboká témata vyžadující naši plnou pozornost. Není to nic snadného a ne každému se do těchto vod chce ponořit, ale pokud tak učiníme,...

Strach patří k pěti základním emocím a je uložen hluboko, máme jej zakódovaný v nejvnitřnějších vrstvách našeho já. A to již od dob, kdy zašustění v křoví znamenalo, že na nás skočí šavlozubý tygr. Velmi rádi strach překrýváme ostatními emocemi (smutkem, vztekem či šokem), zejména muži. Je přeci snazší a hlavně mužnější říci, že jsem smutný nebo...

Wabi Ryvola zpívá v jedné své písni: "...a tak se touláš trávou spálenou, nevíš, jak rozloučit se s létem." V písni je cítit smutek a melancholie, které přicházejí s koncem dlouhých slunečných dnů, kdy začíná podzim, jinová fáze roku. Jak je to u vás? Přepadá vás na podzim smutek a podzimní melancholie? Stýská se vám po letním sluníčku a děsí...

Roční předplatné od 269 Kč !