Terapie světlem

Co je Pandora Star:

PandoraStar je výkonné světelné zařízení využívající blikající světlo, které pomáhá vašemu mozku, abyste získala řadu prospěšných stavů činnosti mozkových vln, které lze využít k mnoha účelům. Použitím jedinečného invertovaného trojúhelníkového pole světlometů LED, které se spojují a vytvářejí řadu hexagramů, Pandora Star stimuluje různé oblasti mozku tím, že zaostří paprsky světla na sítnici. Prostřednictvím uzavřených očních víček uživatelé zaznamenávají "viditelnou" frekvenci navázání kaleidoskopických vzorů barev a psychedelických obrazů, které poskytují impresivní prostředí pro hluboké ustavení mozkových vln.

Účinky přístroje:

Programovatelný software, jenž je součástí přístroje, umožňuje vytvářet relace přesně formulované pro všechny osobní nebo profesionální potřeby. Například někteří lidé si ve svém těle drží vědomě či bezděky velké emoční napětí. Působením Pandora Star dokážou zcela zklidnit svoji mysl, a tím skutečně uvolnit tělo jak po fyzické, tak i psychické stránce. To v praxi znamená, že pokud klient byl dlouhodobě ve stresu a přetížení, dochází u něj vlivem náhlého uvolnění také k odpoutání emocí dlouhodobě držených ve třinácté komnatě. Na první pohled jsou během terapie patrné výrazné projevy, jako je smutek, pláč, smích a následně i podráždění. Po několika okamžicích se ale tělo začne uvolňovat a gejzír emocí pozvolna ustoupí. Tento průběh je zcela normální, a dokonce žádoucí. Je důkazem toho, že stimulace našla svůj cíl a účinně odblokovala problematická spojení.  

Komu je Pandora Star určena:

Pandora Star se využívá po celém světě odborníky na biofeedback, výzkumníky vědomí, trenéry osobního rozvoje, holistickými a metafyzickými praktiky, ale také se používá v lázních a salonech pro vlastní spirituální rozvoj.

Jak přístroj působí:

Díky sekvenci a kontrole blikání světla umožňuje Pandora Star přístup ke kterémukoli kmitočtovému stavu od 0,1 Hz do 200 Hz. Přiložený vysoce programovatelný software umožňuje vytvářet neomezené relace pro všechny vaše osobní nebo profesionální postupy.

Na terapii se můžete objednat na tel. č. 774 496 492.

Cena terapie 1 000 Kč.

/přejdete na samostatnou webovou stránku, věnující se této problematice/