Rok 2019 - rok zemského Vepře

30.01.2019

Vepř je poměrně nešťastně vžitý název tohoto znamení jež by se spíše správně mělo nazývat Kanec - protože to je velice silné znamení.

Nuže rok zemského Kance začíná 5. 2. 2019 a trvá do 24. 1. 2020.

Tento rok je vhodný pro podnikání a obchodní záležitosti. Kanec je znamení jež zabarvuje energii přátelskou, svobodnou energií. Tento rok se hodí k rozmnožování všech kanálů hojnosti. Smyslný a eroticky založený Kanec s živočišnou radostí ze života velice intenzivně prosazuje "la dolce vita" (sladký život). Kanec se řídí krédem: pokud má život stát za to, aby byl žit, je třeba ho prožívat se vším všudy. Kanec nešetří, štědře plýtvá dary, jakož i láskou a city. Je hrdý na to, že je galantní a extravagantní. V tomto roce se nedoporučuje příliš utrácet nebo rozsáhle investovat bez předešlého důkladného prozkoumání a prostudování situace. Může se stát, že svých impulzivních projevů štědrosti a velkorysosti budeme později litovat. Šťastný Kanec přináší radost, spokojenost a bezpečí. Můžeme být šťastní aniž bychom k tomu potřebovali pronikavé úspěchy a mnoho peněz. Je to spíše tím že v tomto období nebudeme muset překonávat příliš mnoho překážek- klidný a spokojený Kanec vyžaduje pocit spokojenosti a blahobytu. Ve finančních záležitostech se v tomto roce doporučuje obezřetnost a rozvážnost, protože vůči podvodníkům je bezelstný Kanec citlivý. Buďme opatrní na nestřídmost, hýření a výstřelky, protože Kanec má vrozený sklon dopřávat si v příliš hojné míře čehokoli k čemu se naskytne příležitost. V roce 2019 tedy bude ideální čas na to vhodně investovat peníze a zapracovat na svých majetkových poměrech. Podle čínské astrologie byste se také neměli bát vykročit ze své komfortní zóny, neboť nové příležitosti vám mohou přinést spoustu dobrého. Je to také rok který přeje cestování

Vepř je kavalír! Galantní, vždy ochoten pomoci a je nesmírně dobromyslný. Můžete mu plně důvěřovat. Nikdy nezradí, ani se nepokouší o oklamání. Je naivní, důvěřivý, potřebuje ochranu. Své vlastní neúspěchy nebo chyby druhých se snaží vesele a shovívavě omluvit. Vepř je beznadějně upřímný, skoro až k vlastnímu sebezničení,a proto přijímá neupřímnost vlastních přátel značně zaraženě. Jestliže on sám někdy lže, pak jen v největší nouzi,aby se zachránil. Je sice inteligentní,ale není obratný. Není ani zlomyslný
Ve společnosti je Vepř dobrým kamarádem někdy bývá i malým zhýralcem :). Jeho touha po vědění je veliká a čte, co mu pod ruku přijde. Bývá velmi vzdělaný- i když často je toto vzdělání povrchní. Za tichým zevnějškem Vepře se skrývá vnitřní síla a často i přirozená autorita. Ať už jsou jeho ctižádosti a úkoly jakékoli, koná svou povinnost s maximálním nasazením. Jestliže se Vepř pro něco rozhodne, pak ho nic nezastaví. Vepř má málo přátel,ale ty, které si zvolí, jsou pro celý život.
Vepř může vykonávat všechna povolání, je svědomitý a pilný. Na základě své poctivosti je mnohdy úspěšný i na uměleckém poli.

Země- prvek Země je jinový, ženský, tak jako západní Matka zem. Země má vztah ke všem větvím země a jejím "obdobím" je posledních osmnáct dní každého ze čtyř ročních období, doba přechodu jednoho období do druhého. Směr Země je střed. Osobnost typu Země je stálá, praktická, spolehlivá, soucitná, upřímná, laskavá a uvážlivá. Cení si přátelství. Je důležité, aby se naučila podporovat sama sebe, své fyzické, citové i spirituální potřeby, a posléze se ve své laskavosti a péči otevřela druhým. Pocit náležející prvku Země je sympatie. K jiným vlastnostem země patří vážnost, přemýšlivost a schopnost reflexe. Skrze element země přijímáme životní zkušenosti, podobně jako žaludek (orgán země) přijímá potravu. Z orgánů k zemi patří žaludek a slezina. Zemská znamení by se měla vyhýbat potravě škodící žaludku, protože je zde vrozená dispozice pro pro žaludeční nemoci. Slabá slezina může způsobovat imunitní poruchy na základě zhoršené asimilace potravy- pozor především na přemíru sladkostí a cukrovinek. Barvy prvku Země jsou žlutá a zlatá

Zemský, Zlatý Kanec (1959, 2019)-mírumilovný Zemský Kanec si přeje mít hezký život. Má rád dobré jídlo, smyslné sexuální potěšení a vůbec všechny krásné věci. V roli rodiče má ovšem tendenci svým dětem vše dovolit a promíjet jim všechny prohřešky, takže je často rozmazlí. Kančí větví země je voda. Zemský Kanec proto postupuje pomalu, což je pro něj výhodné, jelikož mu to umožňuje promyslet si věci dřív, než se do něčeho pustí, a vyhnout se následnému zklamání. Zemský Kanec je ukázněný a produktivní, rád přispívá ke společnému dílu a nečiní mu potíže naložit na sebe větší břemeno. Nevyhýbá se problémům a díky tomu je schopen překonat všechny překážky. Co se týče práce jako takové, klade na sebe velké nároky, ale současně neodsuzuje ty, kteří nejsou tak svědomití jako on. Jeho úžasná vůle mu garantuje úspech . Jako partner je Zemský Kanec věrný, citlivý, oddaný, něžný a touží kolem sebe vytvořit atmosféru poklidu a harmonie. Ocitne-li se však v situaci , která je pro něj příliš zatěžující nebo chaotická, může onemocnět v důsledku svého strachu ze změn. Zemský Kanec je moudrý a šlechetný a dodává lidem elán. Ve své potřebě vyhovět a pomoci druhým se často uchýlí až k sebeobětování a někdy dokonce nabídne lidem peníze, které nemá. Tento Kanec se musí naučit stanovovat si pevnější hranice ve vztazích. Jinak se mu může stát,že lidé bez zásad jeho laskavosti zneužijí. Prvek země je spojován se sladkou chutí. Zemský Kanec se proto musí krotit ve své touze po sladkostech a cukrovinkách. Vyvážená Země činí Zlatého Kance spolehlivým, srdečným a věrným. Své místo nalezne rozvinutím své přirozené laskavosti.

Ohnivý, Purpurový Kanec (1947, 2007)- ohnivý Kanec oplývá velkou laskavostí a soucitem a je to velice vášnivý a nápaditý milenec. Zajímá se o názory a mínění druhých, a pokud to jde snaží se všem vyjít vstříc. Ve svém úsilí je nepřekonatelný. Kančí větví země je voda. Voda hasí oheň, a tak se tento Kanec občas ocitá v citovém zmatku. Pocity, které ohnivý Kanec prožívá, jsou velmi silné, ale ne vždy je dokáže jasně a plně vyjádřit. Z toho pramení jeho občasné zklamání, zejména týká-li se to jeho milostného vztahu, a on může propadat žárlivosti nebo se cítit tak zahlcen pocity, že se začne oddávat některé ze svých neřestí nebo slabostí. A pokud se toho nahromadí skutečně tolik, že tuto tíhu nelze unést,, nebývá nezvyklé, že se ohnivý Kanec zhlédne v dekadentním životním stylu. V práci se chová neohroženě a odvážně. Svým optimismem může nakazit ostatní, ale může také narazit, nenechá-li si poradit od zkušenějších kolegů. Jinak je svědomitý a umí dobře plánovat, avšak dokáže se také pěkně vztekat, zvláště když neví kudy kam a ostatní se nehodlají přizpůsobit jeho vedení. Musí se mírnit ve své obětavosti a více se soustředit na udržení dobrých vztahů se svými kolegy. Jako partner je Ohnivý Kanec velmi citlivý a smyslně založený. Jeho láska je opravdová a je schopen se cele obětovat svému partnerovi a rodině. Dokáže mnoho prominout a měl by si moudře vybírat, komu dá svou důvěru. Ohnivý Kanec málokdy druhé žádá o pomoc, protože nerad ukazuje své slabiny. Čas od času se Ohnivý Kanec postaví vůči dobře míněným radám, nechce jít dál a chová se hamižně, protože si tím kompenzuje pocit ohrožení. Aby se dostal zpátky do rovnováhy, potřebuje se více soustředit na to, co jej těší a co mu dělá radost.

Kovový, Stříbrný Kanec (1971, 2023) - Kovový Kanec je mocný, odvážný, neochvějný a předurčený k úspěchu. Jakmile se zaměří na nějaký cíl, nic jej v jeho odhodlání nezviklá. Je to statný bojovník, který bojuje a soupeří rád. Musí se však naučit myslet dřív, než jedná, a nejednat impulzivně a nepouštět se do věcí s takovou tvrdohlavostí. Avšak jako všichni Kanci, ani Kovový Kanec není výjimkou v tom, jak holduje smyslným zážitkům a dobrému jídlu. Kančí zemí větve je voda- Kov živí vodu- tedy napomáhá Kovovému Kanci uspět a dosáhnout svých cílů. Tento Kanec je extrovert, který za podpory svých přátel a blízkých plní ty nejnamáhavější a nejnáročnější úkoly a díky své vnitřní síle a statečnosti vítězí. Kovovému Kanci velmi záleží na tom, aby jej jeho kolegové respektovali. Je přímý, otevřený,ale občas ztrácí takt a nechová se zrovna diplomaticky. Je také naivní v tom, jak podceňuje své konkurenty. Cítí-li se však ohrožen, zmocní se jej obrovská síla a všechny přemůže. A pokud se jej někdo pokusí zneužít, může se mu stát, že se setká neobyčejně zuřivým protivníkem. V partnerských vztazích s chová jako opravdový rytíř. Je zdvořilý, romanticky založený a rád se ocitá v roli zachránce. Ovšem za některých okolností dokáže nevědomky zinscenovat drama, které je pak provázeno následky. Toto své destruktivní chování poté, co se vše urovná, zopakuje. Kovový Kanec se musí učit ze svých chyb a ne tvrdohlavě opakovat tytéž hlouposti jen proto, že mu to zrovna dělá dobře. Vzhledem ke své Kovové povaze se stříbrný Kanec často ocitá v nevyrovnaných vztazích- měl by se učit jak ponechat svým partnerům více volnosti. Vyváženost Kovu s projeví v charakteru Kovového Kance jako větší přizpůsobivost, tolerance a schopnost neulpívat na tom, co bylo, ale jít dál, za novým. Jeho úkolem je naučit se projevovat své pocity, být konstruktivnější a nechat ze sebe vyplavit všechen ten roky nashromážděný smutek.

Vodní, Šedý Kanec- ( 1923, 1983) Kančí větví země je Voda a s touto dvojitou porcí vody se stává šedý Kanec velmi milou a vlídnou osobou, která vidí v každém to nejlepší. Hluboce věří v to, že s pomocí správného vedení a podpory je každý schopen překonat i ty nejtěžší překážky, a cítí se zrazen, když odhalí něčí nedostatky. Musí však pochopit, že ne každý má tak čisté úmysly jako on, a musí být obezřetnější. Na druhé straně, když někdo zneužije jeho dobroty, díky svému vodnímu charakteru mu snadno odpustí. V zaměstnání je Vodní Kanec diplomatický, taktní, empatický a snadno si se vším poradí. Díky své otevřenosti a pružnosti se snadno přizpůsobuje všeobecným zájmům. Je to týmový pracovník, kterému nedělá problémy brát si na sebe víc, než je v jeho kompetenci. Vodní Kanec je vysoce hodnotný partner a citlivý, vášnivý milenec. Vždy se snaží o co nejužší vazbu, ať se to týká pracovních nebo milostných vztahů. Někdy se ale může cítit příliš vydaný všanc, protože více dává než dostává. Jako všichni Kanci inklinuje občas k prchlivosti, a pak se trápí důsledky svého nekontrolovatelného jednání. Vodní Kanec má rád společnost a různé oslavy a setkání. Miluje dobré jídlo a dobrou zábavu- musí se mít na pozoru aby zcela nepodlehl konzumnímu způsobu života. V některých případech se u něj může rozvinout některý druh závislosti. Vodní Kanec si potřebuje více věřit a spolehnout se na svou vrozenou odvahu. Nesmí dovolit své ostýchavosti, aby jej blokovala v jeho kreativitě. Jeho úkolem je překonat plachost, zbavit se strachu a vydat se směle do života.

Dřevěný, Modrý Kanec (1935, 1995) - Kančí větví země je voda. Tím se tento Kanec ocitá ve výhodné pozici, protože voda živí dřevo a napomáhá tak jeho rozvoji a růstu. Díky své odvaze si počíná velmi statečně při překonávání životních překážek. Je to tvůrčí, pokroková a idealistická osobnost. V zaměstnání se projevuje jeho ambicióznost ve věcech společného postupu. Touží po hmotném zisku,ale ne za cenu toho, že se přestane ohlížet na druhé. Dobře si vede ve finančních záležitostech a dokáže náležitě zhodnotit kam investovat. Dřevěný Kanec je dobrý vůdce, který ví jak správně zacházet s lidmi, a přesvědčivý řečník, jehož argumenty se těžko vyvracejí. Dokáže druhé nadchnout a motivovat pro realizaci svých idejí a zároveň je těm, které podpoří druhé ve společné věci. Jelikož má navíc umělecké nadání, může se uplatnit např. v oblasti designu. Dřevěný Kanec je altruista s velkým srdcem, vždy připravený pomoci. Druhým. Snad by měl vystupovat poněkud kritičtěji vůči nedůvěryhodným kolegům, kteří jsou připraveni zneužít jeho laskavosti. Ale Dřevěný Kanec uspěje právě díky tomu, že je společenský, přátelský a má ty správné styky. I když někdy má problémy dovést něco ke zdárnému výsledku, přestože se zpočátku do věci pouštěl iniciativně a s plným nasazením. Jako partner a přítel je Dřevěný Kanec velmi pečující, optimistický a veselý, rád vytváří přátelskou atmosféru vzájemného porozumění a dovede rychle zapomenout na náhlá vzplanutí. V mládí bývá Dřevěný Kanec slabý a nemá cíl, ale s pokročilým věkem zraje a sílí. Nechá-li se ovládnout negativními myšlenkami, může být plný předsudků a nedokáže se na věc podívat z jiného úhlu, ale vnese-li rovnováhu do své mysli, stává se pružným a otevřeným. Dřevěný Kanec nesmí potlačovat své negativní emoce jako hněv, ale musí se naučit přetvářet a usměrňovat tak, aby mohl být prospěšný druhým.

Astrolog Věra Šourková

Zdroj: Jean Tang Taoistická astrologie (příručka skutečné činské tradice)

Roční předplatné 267 Kč !