Mámení přehnaných nadějí

10.01.2019

Mezi 8. až 20. 1. (přesný aspekt nastane 13. 1.) vytvoří mezi sebou Jupiter ve Střelci a Neptun v Rybách napěťový aspekt nazvaný kvadratura. Tento aspekt se během roku zopakuje čtyřikrát (dále kolem 16. 6., 21. 9., a 9. 12.). Jupiter je těleso jež symbolizuje optimismus, rozšiřování hranic, hledání životního smyslu, expanzi, bohatost a plnost života. V letošním roce se nachází ve svém domovském znamení (znamení jemuž vládne) Střelce. Neptun symbolizuje hlubiny nevědomí, imaginaci, fantazii, soucit, bezpodmínečnou lásku, snění, tvořivost, duchovno a spiritualitu. Neptun se taktéž nachází ve svém domovském znamení -ve znamení Ryb. Síla obou těles je tedy výrazná. Napěťová kvadratura zde může působit že naše touhy a naděje mohou být až přehnané a tudíž mohou být zklamány. Stáváme se velice citlivými vůči utrpení - nejen vůči svému vlastnímu utrpení, ale i vůči utrpení ve společnosti. Hluboce se nás dotýká devastace přírody, nespravedlnost konaná na zvířatech a bezbranných obětech, naše nitro jitří hladovějící děti, bída, utrpení a křivdy. Pocítíme touhu něco smysluplného vykonat - nebo se můžeme snažit od těchto problémů utéct a hledat zapomnění a úlevu v návykových látkách, lécích, alkoholu či drogách. Naše tělo je během tohoto aspektu velice citlivé, proto může dojít snadno k různým otravám. Nebo hledáme útěchu v každé náruči jež se nabídne (po uplynutí tohoto aspektu pak přichází drsné citové vystřízlivění). Můžeme se také opájet představami že objekt našeho zájmu nás miluje stejně jako my jeho - nemusíme si uvědomit, že to, co momentálně považujeme za lásku je pouze poblouznění a hon za představou toho, kdo je mým cílem tužeb. Vystřízlivění i schopnost něco praktického vykonat přichází s dalším aspektem, tentokráte harmonickým: Saturn sextil Neptun. Ten nastává kolem 31. 1., 18. 6., a 9. 11.

Během aspektu Jupiter kvadratura Neptun se mohou otevřít "brány nevědomí" a jeho obsahy nás mohou přímo zaplavit -je proto dobré "zakořeňovat se", být v pevném kontaktu s fyzickou realitou, abychom zcela "neulítli". Toto období je vhodné pro zodpovědnou práci s podvědomím (nikoli pro dobrodružné experimenty) pro hlubinné terapie a meditaci. Z podvědomí se mohou vynořit hodně stará zranění a křivdy a my můžeme pracovat na jejich přijmutí a odpoutání se od nich (velice dobrá metoda je "Radikální odpuštění od Colina Tippinga"). Můžeme taktéž pracovat s regresní terapií a s energetickými centry (doporučuji semináře a mikrosemináře Petra Chobota -práce s centry v břiše, a práce se srdečním centrem)
Můžeme vědomě rozvíjet soucit, schopnost milovat bez podmínek a rozvíjet vlastní intuici - pozor však je třeba velice pečlivě rozlišovat co je skutečně informace z tzv "vyšších sfér" a co je informace z vlastního podvědomí -během toho aspektu máme tendenci být subjektivní více než kdy jindy
V citové a milostné sféře je třeba vědomě pěstovat střízlivost, protože právě zde se mohou otevřít příliš přehnaná či iluzorní očekávání - důležitá rozhodnutí nechejme na později.
Rozhodně nyní nedělejme žádná vážná rozhodnutí týkající se financí a investic- můžeme se snadno nechat podvést či investované finance prodělat
Věnujme se nyní spíše svému duchovnímu vývoji a odpoutávejme se od vlastních křivd a zranění a pěstujme bezpodmínečnou lásku.
Tento aspekt mohou obzvláště silně vnímat Střelci, Ryby, Panny a Blíženci.

Astrolog Věra Šourková

V těchto dnech nám může výrazně pomoci a ulevit léčebná meditace PCH Světelná bytost Kristus jež je v Andách nazýván Bílým kondorem (tato bytost není pouze "křesťanská", je univerzální)

Petr Chobot - meditace

Roční předplatné 267 Kč !