Čas objevů a osvobození

02.01.2019

Překročili jsme práh do nového kalendářního roku, nicméně na astrologický nový rok, a tedy i nové začátky si budeme muset počkat až do chvíle, kdy Slunce vstoupí do znamení Berana. Nyní je nám skrze znamení Kozoroha předestřeno téma pravdy našeho bytí, opravdovosti nás samých vůči svému životu i k druhým. Skrze toto znamení k nám přistupuje možnost zvládnout místa našeho děje, která jsou možná nepohodlná, náročná ke zpracování, nicméně pokud se jich zhostíme i bez očekávání rychlých a stejně rychle pomíjejících výsledků, přinesou časem své ovoce. Naše hodnoty jsou nyní prověřovány časem samým.

Během měsíce ledna se na nebeské báni prostřídá vládnoucí znamení Kozoroha se znamením Vodnáře. Naše životní cesta - naše vědomí, vedeno přes nepohodlí a skaliska, se nyní odráží vysoko do vzduchu, aby využilo a intelektem zpracovalo předchozí zkušenost. Skrze Kozoroha jsme získali nadhled i schopnost perspektivy a nyní se potřebujeme zaměřit na nové vize, plány a projekty, kterými tyto nově objevené krajiny vnitřního světa naplníme. Osvobozujeme svoji mysl od všech pochybností, strachů, obav z neúspěchu či nezdaru. Osvobozujeme svůj vnitřní svět, abychom viděli své nové budoucí možnosti.

Drazí čtenáři, přeji vám krásný zimní objevný čas.

Markéta Vostrá

Šéfredaktorka

Roční předplatné 267 Kč !