Astronáhled na listopad

01.11.2019

Listopad

V první polovině měsíce prochází Slunce vodním znamením Štíra a my se tak setkáváme s vnitřní "temnotou" (tzv. stín, nevědomé a nechtěné "zlobivé vlastnosti"). Témata Štíra jsou sex, smrt a transformace, což jsou hluboká témata vyžadující naši plnou pozornost. Není to nic snadného a ne každému se do těchto vod chce ponořit, ale pokud tak učiníme, můžeme se ve svém vývoji hodně posunout. 22. 11. Slunce vstupuje do ohnivého znamením Střelce a do 26. 11. Střelcem prochází i Venuše - toužíme poznávat nové obzory. Díky tomu že Merkur (planeta komunikace a myšlení) se nachází ve vodním znamení Štíra, pozornost je zaměřena spíše dovnitř, do našeho nitra - nové obzory se tudíž otevírají ve vnější krajině našeho nevědomí, nikoliv ve vnějším fyzickém světě.

1. 11. vstupuje Venuše do znamení Střelce - oblast lásky se stává vášnivější a svobodnější.

12. 11. nastává úplněk v zemském znamení Býka - zaměřme se na hojnost a prosperitu.

19. 11. vstupuje Mars do vodního a vášnivého znamení Štíra - zesiluje se naše sexualita i vůle.

20. 11. se Merkur ve Štíru obrací do přímého chodu a cestování i komunikace by měly jít lépe než v uplynulých dnech.

22. 11. v 15 h 59 min. vstupuje Slunce do ohnivého znamení Střelce.

26. 11. nastává novoluní ve Střelci: ideální čas pro nové vize i cestování.

26. 11. vstupuje Venuše do znamení Kozoroha.

Aspekty

Do 20. 11 Saturn sextil Neptun: Objevujeme a přehodnocujeme duchovní a společenské hodnoty. Potřebujeme se naladit na vnitřní život, intuici i na svět, který nás obklopujeme - propojit duchovní a materiální svět.

4.-6. 11. Mars kvadratura Pluto: Cítíme vnitřní tlak učinit rozhodnutí, osvobodit se od toho, co nás omezuje, máme potřebu prosazovat (leckdy až bezohledně) svou vlastní vůli. Tento aspekt patří mezi ty "úrazové", tudíž bychom měli být velice opatrní, obzvláště při sportu (a odpustit si různé adrenalinové záležitosti) a taktéž je třeba opatrnosti pří řízení automobilu.

7.-9. 11. Slunce sextil Saturn: Jsme realističtí, jednáme rozvážně, uvědomujeme si své možnosti i jejich hranice. Můžeme se věnovat svým dlouhodobým plánům a projektům, jsme výkonní.

8.-9. 11. Slunce trigon Neptun: Zesiluje se naše citovost i intuice, necháváme se unášet sny a ideály.

9.-10. 11. Merkur sextil Pluto: Mysl snadno proniká do nevědomí, láká nás odhalovat tajemství a luštit záhady. Prozíravost, chápání vnitřních pochodů - i finančních toků.

10.-14.11. Mars sextil Jupiter: Nadšení, optimismus a touha po nezávislosti jsou hlavní znaky tohoto aspektu. Aspekt přeje jakémukoli jednání spojenému se získáním materiálních statků. Umíme promýšlet budoucnost různých projektů a můžeme také počítat s pomocí či podporou.

12.-14.11. Slunce sextil Pluto: Cítíme se silní a dynamičtí, naše psýché je naladěna na obsahy našeho nevědomí - leccos můžeme pochopit a vyjasnit si.

13.-14.11. Merkur sextil Saturn: Naše rozlišovací schopnost je velmi dobrá, umíme dobře rozlišit povrchní zdání od opravdovosti. Dosahujeme úspěchů díky trpělivosti. Promýšlíme dlouhodobé plány a záměry.

13.-14.11. Merkur trigon Neptun: Intuice je dnes na svém vrcholu, snadno vycítíme, co od nás druzí očekávají. Jsme citově otevřeni.

14.-15. 11. Venuše kvadratura Neptun: Jsme citliví a snadno zneužitelní, naše imaginace nás může zavést na falešné stezky, a pokud jde o skutečnost, můžeme očekávat zklamání - jak v partnerských, tak přátelských vztazích.

23.-24. 11. Venuše konjunkce Jupiter: Jsme spokojeni sami se sebou, cítíme lásku a uvědomujeme si lásku, kterou nám dává naše okolí. Je nám dobře, cítíme se příjemně v každé společnosti. Pozor však na přílišnou tendenci utrácet a okamžitě uspokojit každé své přání, aniž bychom mysleli na následky vlastního chování.
23.-25. 11. Mars opozice Uran: Toužíme být svobodní, jdeme vpřed, aniž bychom brali ohled na ostatní. Pozor: toto je nehodový aspekt. Cítíme vnitřní napětí, nervozitu a nespavost - pokusme se vědomě relaxovat.

26.-27. 11. Venuše kvadratura Chiron: Odkrývá všechna naše citová zranění a umožňuje nám tak, abychom je léčili.

27.-29. 11. Merkur trigon Neptun: Zesiluje se naše citovost i intuice, necháváme se unášet sny a ideály.

28.-29. 11. Venuše trigon Uran: V tyto dny vstupuje do našeho citového života originalita a nepředvídatelnost. Je to okamžik, kdy se můžeme odvážit překonat postoje, které jsme dosud zastávali.


29.-30. 11. Merkur sextil Saturn: Naše rozlišovací schopnost je velmi dobrá, umíme dobře rozlišit povrchní zdání od opravdovosti. Dosahujeme úspěchů díky trpělivosti. Promýšlíme dlouhodobé plány a záměry.


Beran
Vaším znamením prochází Chiron, který se snaží váš život dát do harmonie, a to cestou léčení vnitřních zranění týkajících se sebevědomí a sebejistoty a taktéž zranění v oblasti vztahů. Venuše procházející Střelcem vás bude do 16. 11. podporovat v citové otevřenosti.

Býk
12. 11. nastává úplněk ve vašem znamení a umožňuje vám tak uzavřít vše, co je třeba ,a nastartovat nový přístup k hojnosti všeho druhu.

Blíženci
Merkur - váš vládce se pohybuje znamením Štíra, který je svou přirozeností spíše uzavřený a podezřívavý, což s vaší přirozeností zrovna neladí - naštěstí se 20. 11. obrací do přímého chodu.

Rak
Mars ze znamení Štíra vám dává sílu a energii pro zvládání situací a překonávání překážek. Merkur ze Štíra vám umožní nahlédnout do hlubin vašeho nevědomí.

Lev
Venuše ze Střelce ve vás podporuje touhu tvořit a milovat. Uran z Býka vám ukazuje, co vše můžete změnit.

Panna
Merkur ze znamení Štíra pomáhá vaší mysli ke koncentraci a k odkrývání toho, co pro vás bylo dosud skryté.

Váhy
V první polovině měsíce se ještě Mars pohybuje vaším znamením a přináší vám sílu a energii. Během druhé poloviny měsíce pečlivě promýšlejte své plány a cíle.

Štír
V tomto měsíci můžete dosáhnout mnohých cílů - obzvláště během druhé poloviny měsíce, kdy Mars prochází vaším znamením.

Střelec
Venuše procházející vaším znamení zaměřuje vaši pozornost na oblast lásky a vztahů. Věnujte pozornost svým milovaným a užívejte si pocit, že milujete a jste milováni. 26. 11. nastává nov ve vašem znamení a umožní vám tak nastartovat nové možnosti.

Kozoroh
Během období, kdy je Merkur ve Štíru, máte schopnost silné koncentrace a mentální kázně. Odkrýváte hlubší souvislosti svého života. Pozor však na tendenci upadat do chmurných myšlenek - je třeba si najít čas i na odpočinek a zábavu.

Vodnář
Uran ze znamení Býka vám odkrývá to, co můžete změnit, to, od čeho se můžete odpoutat.

Ryby
Merkur ze znamení Štíra zesiluje vaši intuici a otevírá brány podvědomí. Mars ze Štíra vám dává odvahu prosadit se a změnit vše, co je potřeba.

Věra Šourková

Roční předplatné od 222 Kč!