Astronáhled na březen

26.02.2019

Do 20. 3. prochází Slunce znamením Ryb a celý měsíc prochází skrze znamení Ryb i Merkur - toto období přeje introspekci , usebrání, sebezkoumání, bezpodmínečné lásce, umělecké tvořivosti, vnitřnímu zklidnění a odpočinku.
Mezi 5. a 28. 3. je Merkur retrográdní: mohou se objevit překážky v cestování a komunikaci. Zamysleme se nad vlastními způsoby komunikace i myšlení a tvořme nové "mentální programy" jež budou pro nás podpůrné.
Mezi 23. 3. a 4. 4. je Merkur v konjunkci s Neptunem v Rybách: fantazie a imaginace se otevírá a pracuje na plné obrátky.
6. 3. nastává novoluní ve znamení Ryb.
Mezi 6. a 7. 3. bude i Slunce v konjunkci s Neptunem ve znamení Ryb - jsme velice citliví, soucitní, můžeme však také v sobě cítit určitý nedefinovatelný zmatek.
6. 3. nastává novoluní ve znamení Ryb jež je zároveň v konjunkci s Neptunem - otevírá se oblast nevědomí, fantazie, soucitu a intuice. Ryby mohou díky pochopení něčeho, co jim přináší intuice učinit výrazný posun ve svém životě. Mars jež je v harmonickém sextilu na tento nov přináší energii k tomuto posunu.
20. 3. ve 23 h vstupuje Slunce do znamení Berana a startuje se nový astrologický rok - nastává Jarní rovnodennost: energie stoupá, začíná jaro. Ideální čas pro nové začátky.
21. 3. nastává úplněk ve znamení Vah což je ideální čas pro harmonizaci života i vztahů.
1. 3. vstupuje Venuše - planeta lásky - do znamení Vodnáře, v němž setrvá do 26. 3. V oblasti lásky a vztahů bude možnost se osvobodit od všeho nefunkčního a dopřát svobodný prostor jak sobě sama tak svému partnerovi/ce.
Mezi 1. a 2. 3. se bude Venuše nacházet v napěťové kvadratuře s Uranem a v harmonickém sextilu s Chironem: oblast lásky, sebelásky a vztahů prochází proměnami, zvraty, osvobozováním a blahodárným procesem léčení.
Mezi 20. a 21. 3. je Venuše v napěťové kvadratuře s Martem a mezi 21. a 22. 3. - rozpor mezi dáváním a braním, pozor na "erotické úlety" - jejich následky nás mohou hodně mrzet.
Mezi 20. a 21. 3. je Venuše také v harmonickém sextilu s Jupiterem - vztah jež je prověřený přináší štěstí, snadno dáváme druhým najevo své city.
26. 3. vstupuje Venuše do znamení Ryb a otevírá se vztahové období v němž bude důležitý soucit, romantika a bezpodmínečná láska. Mars prochází znamení zemského a smyslného Býka - v tomto znamení s Mars projevuje houževnatostí, tvrdohlavostí, je jakoby "zpomalen" a nemá rád když je tlačen k rychlému rozhodnutí.
Mezi 9. a 11. 3. se nachází v harmonickém sextilu s Neptunem: využijme tyto dny pro tvůrčí a umělecké aktivity.
Mezi 13. a 15.3. je v harmonickém trigonu se Saturnem: jsme soustředění a houževnatí.
Mezi 19. a 21. 3. je v harmonickém trigonu s Plutem: máme dostatek síly a odhodlání dosáhnout čehokoli.
31. 3. vstupuje Mars do znamení Blíženců a přináší energii do mentální oblasti.
16. 3. vstupuje Selena - tzv. "Bílá Luna" jež přináší podporu a ukazuje co je pro nás podpůrné (a co nikoli) do znamení Panny a obrací naši pozornost k "úklidu" - jak fyzického těla, tak našeho života a také k analýze vlastního života.
Nejvýraznější událostí tohoto měsíce je přesun Urana do znamení Býka na dalších téměř 7 let a to dne 6. 3. v 9 h 27 min a přináší "revoluci" do oblasti hmoty, financí, materie.

Beran
20. 3. vstupuje Slunce do znamení Berana a přináší vzestup síly, energie i nadšení. Chiron na počátku znamení Berana umožňuje zaměřit pozornost na vnitřní zranění týkající se zejména oblasti sebe-důvěry a sebe-vědomí. Co se týče profesní oblasti zaměřte se na to, čemu se chcete věnovat, v čem chcete být úspěšní. Pečlivě vše naplánujte, vytvořte si koncepci, podle které se budete řídit. Ponořte se do sebe sama, zjistěte co vás skutečně naplňuje a běžte za tím.

Býk
Téměř celý měsíc prochází znamení Býka Mars - planeta energie a aktivity. Bude podporovat vaši činnost a cíle. Vědomě pracujte se svou energií. 6. 3.vstupuje na bezmála 7 let do Býka Uran jež mu umožní učinit radikální změny prakticky ve všech oblastech života a osvobodit se od všeho, co ho omezuje. Je to vskutku výrazný mezník v životě (v letošním roce se bude především týkat těch Býků jež se narodily v dubnu).

Blíženci
Obzvláště v první polovině měsíce, kdy Slunce prochází znamením Ryb spolu s Merkurem (ten je v Rybách celý měsíc), můžete cítit určitý vnitřní neklid, přecitlivělost a emocionální zmatek. Věnujte toto období "vnitřní práci", věnujte se introspekci a meditaci a nečiňte žádná závažná rozhodnutí. Venuše ze znamení Vodnáře podporuje rozvoj tvůrčí a umělecké činnosti, přináší inspiraci a taktéž podporuje nalezení svobodného prostoru v partnerských a mezilidských vztazích.

Rak
Dračí hlava procházející vaším znamením vám umožňuje nalézt rovnováhu mezi soukromým a profesionálním životem, mezi vnitřním a vnějším životem. Mars ze znamení Býka podporuje vaši houževnatost a cílevědomost. Saturn procházející Kozorohem přináší možnost vnést do svého - zejména profesního života systém a pořádek a taktéž poukazuje na to, že to, co je podstatné je přijetí plné zodpovědnosti za vlastní život. Neptun a Merkur procházející skrze znamení Ryb podporují vaši fantazii, imaginaci a soucit. Pracujte vědomě se svými emocemi.

Lev
Během tohoto měsíce pracujte vědomě se svou energií - můžete cítit nedefinovatelný vnitřní neklid, netrpělivost či podrážděnost - věnujte se např. fyzickému cvičení, svou přebytečnou energii ventilujte kupříkladu pobytem v přírodě. Můžete pocítit nespokojenost ve vztahu - věnujte se proto transformaci vztahu Od 20. 3. kdy vstupuje Slunce do znamení Berana pocítíte příliv a vzestup energie a nadšení.

Panna
16. 3. vstupuje do znamení Panny Selena a přináší hojnou podporu - zejména co se týče léčení a čištění fyzického těla. Merkur prochází opozičním znamením Ryb - můžete mít pocit že vaše myšlenky jsou jaksi zamlžené a chaotické - během tohoto měsíce se spíše nalaďujte na své nevědomí, na své emoce, rozvíjejte intuitivní vnímání, pracujte na duchovním rozvoji.

Váhy
Během toho měsíce je pro vás vhodné zaměřit se na partnerské a rodinné vztahy (to se pozitivně odrazí i na profesním vývoji). Také na oblast bydlení. Díky Chironu jež se nachází na počátku opozičního znamení Berana se z vašeho podvědomí mohou vynořovat vzpomínky z dětství, zranění a křivdy jež jste v raném věku utržily - a proto je nyní můžete konečně pustit a vyléčit 21. 3. nastává úplněk ve Vahách a umožňuje vám tak ukončit co je třeba a vnést změnu do oblasti vztahů.

Štír
Merkur a Neptun je procházející znamením Ryb podporují rozvoj vaší fantazie, imaginace, intuice a soucitu. Více než kdy jindy se můžete snadno naladit na své nevědomí. Mars prochází skrze vaše opoziční znamení - Býka . Můžete pocítit netrpělivost a snadněji se necháte lidově řečeno "vytočit" - vědomě pracujte se svou energií, ovládejte - bude to mít pozitivní dopad jak na vaši profesní tak i na soukromou oblast. Uran jež vstupuje 6. 3. do znamení Býka jež je vůči vašemu znamení v napěťové kvadratuře před vám otevírá období změn a možnost a osvobodit se od všeho co vás omezuje

Střelec
Jupiter procházejícím vaším domovským znamením vám nadále přináší nové příležitosti a možnosti - pečlivě si však vybírejte které možnosti kývnete. Zvažte zda je skutečně pro váš prospěch. Věnujte se rozšiřování svého duševního a duchovního obzoru, studujte a aplikujte získané poznatky ve svém každodenním životě.

Kozoroh
Saturn procházející vaším znamením se nachází v harmonickém trigonu s Marsem v Býku - v tomto měsíci budete mít dostatek houževnatosti a vytrvalosti pro splnění všech úkolů a profesních cílů. Dračí ohon procházející vaším znamením umožňuje dořešit veškeré nedořešené a neuzavřené záležitosti z minulosti a také zharmonizovat soukromý a profesní život.

Vodnář
Do 26. 3. prochází znamením Vodnáře Venuše planeta lásky, vztahů a tvořivosti - věnujte se kultivaci a transformaci vztahů ve vašem životě. Lilit také stále ještě prochází Vodnářem proto pozornost věnujte i léčení a přijetí zraněných emocí. Uran jež vstupuje 6. 3. do znamení Býka jež je vůči vašemu znamení v napěťové kvadratuře před vám otevírá období změn a možnost a osvobodit se od všeho co vás omezuje.

Ryby
Dne 6. 3. nastává novoluní ve znamení Ryb a umožňuje vám tak symbolicky nastartovat věci které chcete uskutečnit. Mezi 6. a 7. 3. se Slunce ve znamení Ryb nachází v konjunkci s vaším vládce Neptunem taktéž ve znamení Ryb - jste velice citliví, zahlceni různými vnitřními obrazy, pocity, tušeními. V tyto dny je dobré pracovat s nevědomím, věnovat se meditaci - ale nečiňte žádná důležitá praktická rozhodnutí týkající se financí či majetku. Merkur prochází celý měsíc skrze znamení Ryb a otevírá přístup do nevědomí.

Astrolog Věra Šourková

Roční předplatné 267 Kč !