Aktuální působení pomalých planet

14.01.2019

Pomalu se pohybující tělesa jsou v tranzitech hluboce transformující - můžeme využít těchto tranzitů k transformaci sebe sama a svého života.

Tranzity Saturna zpomalují tempo našeho života, učí nás převzít plnou zodpovědnost za vlastní život, za situaci, v níž se aktuálně nacházíme. Učí nás systematičnosti, trpělivosti a houževnatosti. Učí nás zdolávat překážky a vytrvat. Učí nás jak si "uklidit" ve vlastním životě, nastavit si podpůrný systém, položit pevné základy toho, čemu se chceme dlouhodobě věnovat. Taktéž nás učí naprosté pravdivosti. Umožňují nám sklízet plody dlouhodobého úsilí. Umožňují nám "dospět" ve všech významech toho slova.
V roce 2019 se Saturn pohybuje mezi 12°-21°Kozoroha. Pakliže máme v rozmezí těchto stupňů Slunce, Lunu, Merkura, Venuši, Marse či Ascendent, jsou "saturnské lekce" předkládány přímo nám :). Také pokud máme tato tělesa mezi 12°až 21° znamení Raka, Berana a Vah, saturnské tranzity se nás taktéž velice úzce týkají. Týká se to všech Kozorohů, Raků, Beranů a Vah, jež se narodili v rozmezí 1. 1. až 10. 1., 3. 7. až 12. 7, 1. 4. až 10. 4. a 3. až 13. 10.

Tranzity Chirona nás kontaktují s vnitřními zraněními a umožňují nám je vyléčit vlastními silami. Taktéž nás kontaktují s rovnováhou či nerovnováhou v našem nitru, v našem životě a v oblasti partnerských vztahů.
V roce 2019 (od 18. 2.) se Chiron pohybuje mezi prvními pěti stupni znamení Berana. Pokud máme v těchto stupních Slunce, Lunu, Merkur, Venuše, Marta a Ascendent, tranzity Chirona na nás silně působí. Taktéž máme-li tato tělesa mezi prvními pěti stupni znamení Vah, Raka a Kozoroha. Tento tranzit se taktéž týká všech Beranů, Vah, Raků a Kozorohů jež se narodili mezi: 20. 3. až 25. 3, 21. 6. až 26.6., 23. 9. až 28. 9 a 21. 12 až 26.12.

Tranzity Urana přináší možnost osvobození, radikální změny v podstatě v jakékoli oblasti. V roce 2019 se Uran (od 6. 3.) pohybuje znamením Býka - v tento rok projde prvními šesti stupni Býka. Pokud zde máte Slunce, Lunu, Merkura, Venuši, Marse a Ascendent, tyto změny se vás týkají obzvláště. Také pokud máte tato tělesa v prvních šesti stupních znamení Štíra, Lva a Vodnáře. Osvobozování a razantní změny se týkají především těch, jež se narodily mezi: 20. 1. až 27. 1., 20. 4. až 26. 4., 23. až 27. 7., 23. 10. až 30. 10.

Tranzity Neptuna přináší rozvoj duchovního života, rozvoj fantazie, imaginace, tvořivosti, intuice, soucitu a bezpodmínečné lásky. Konfrontují nás taktéž s našimi iluzemi, klamy a sebeklamy, také s různými potenciálními závislostmi. Neptun nás kontaktuje s naším nevědomím i s kolektivním nevědomím. Neptun "rozpouští" starou strukturu našeho já a pomalu vytváří novou, spojuje nás s Vesmírem a Absolutnem. Během těchto tranzitů jsme velice citliví a také (pakliže nevnímáme vlastní podvědomí) náchylní k tomu nechat se podvést či sami podvádíme druhé.
V roce 2019 se Neptun pohybuje mezi 14° - až 19° Ryb. Pokud zde máme Slunce, Lunu, Merkura, Venuši, Marse či Ascendent, jsou pro nás tranzity Neptuna silně aktuální. Případně pokud máme tato tělesa mezi 14° až 19°stupni Panny, Blíženců a Střelce. Tranzity Neptuna se také týkají těch, jež se narodili mezi 4. 3. až 9. 3., 4. 6. až 10. 6., 6. 9 až 12. 9. a 5. až 11. 12.

Tranzity Pluta přinášejí hlubokou a intenzivní transformaci života, kontaktují nás se "stínovými stránkami" vlastního já i života - abychom s nimi mohli pracovat. Umožňují objevit vlastní sílu i potenciál, konfrontují nás s mocí a manipulací - a ukazují nám kde sami manipulujeme druhými. "Zemři a zroď se" je heslo Pluta - je to Fénix vylétající z popela.
V roce 2019 se Pluto pohybuje mezi 21° - 24° Kozoroha. Pokud zde máme Slunce, Lunu, Merkura, Venuši, Marta či Ascendent, týkají se nás tranzity Pluta velice silně. Taktéž pokud máme tato tělesa mezi 21° až 24° Raka, Berana a Vah. Plutonské tranzity se především letos týkají těch, jež se narodily mezi 10. až 12. 1, 10. až 13.4., 11. až 13. 7. a 13. až 16.10.

Astrolog Věra Šourková