Ajurvéda

04.03.2019

Kořeny ajurvédy lze vysledovat mnoho tisíce let před naším letopočtem. V dobách, kdy se kvůli nesprávným myšlenkám a skutkům začaly objevovat nemoci a začalo se vytrácet dokonalé zdraví, se skrze vhledy mudrců počaly utvářet védy - dokonalá vědění, která nestvořil človek a která jsou dílem neprojeveného světa a vyšší inteligence. Védy jsou souhrnem věd, včetně vědy  filozofické a léčebné, a jsou jednou z nejstarších a nejvzácnějších památek indické kultury.

Ajurvéda vychází z předpokladu, že lidská bytost a její zdravotní stav jsou výsledkem vzájemné interakce mezi tělem, duchem, způsobem myšlení a chování a vnějším prostředím. Ajurvéda je tedy detailně vypracovaný způsob, který lze nazvat naukou o životě. K lidské bytosti má zcela holistický přístup. Stravovací návyky vedoucí k dokonalému zdraví tedy nelze oddělit od dalších nutných postupů, aby bylo dosaženo optimálního stavu.
Ajurvéda pracuje s takzvanými dóšami, tedy principy, které řídí a ovlivňují veškeré procesy lidského organismu, tedy jak fyzické, tak duševní. Ajurvéda rozlišuje tři dóši, které se nazývají váta, pitta a kapha, které jsou spolu v dynamické rovnováze a ovlivňují fungování organismu od buněčné úrovně až po duchovní sféru. Převaha některé z dóš je určující pro to, jaká bude tělesná konstituce, mentální, emocionální i duchovní dispozice človeka. Dynamická rovnováha i převaha konkrétní dóši, tedy typ konstituce konkrétního človeka, se zjišťuje skrze nesmírně podrobný dotazník včetne diagnostiky pulzu, který vypovídá o momentálním stavu dóš v organismu. Skrze pulz lze vyhodnotit momentální stav jednotlivých orgánů a tkání, změny, počínající stavy nemocí. Pulzová diagnostika dokáže vnímat jemné rozdíly mezi daností organismu a změnou, kterou vyvolal nesoulad na jakékoli úrovni člověka.

Způsob stravování
Způsob stravování v ajurvédě je tedy šit přesně na míru danému stavu člověka, a to tak, aby se dosáhlo rovnováhy a harmonie na všech úrovních. Jinak se tedy bude stravovat člověk s převahou váty, jinak kaphy a jinak pitty.

Váta - element vzduchu a prostoru
Člověk s převahou dóši váty má vetšinou štíhlé tělo, chápání, komunikace i gestikulace jsou rychlé a rychle se přizpůsobující měnícím se podmínkám vnějšího světa. Sklon k přetěžování
mysli může vést až k poruchám spánku. Člověk s převahou váty má tendence vykonávat u jídla ještě další činnost, číst, sledovat televizi či surfovat po internetu nebo s někým komunikovat. Jeho trávení můžeme nazvat nedostatečným či nepravidelným právě v důsledku jeho určité roztěkanosti. Vátový typ by měl své trávení uklidňovat, a to nejen soustředěním se na jídlo, na jeho rozmanitost, chuť, barvu i vůni, ale také dostatečným rozžvýkáním potravy. Měl by si dopřávat dlouze vařená, teplá jídla i nápoje, které by mely být požívány asi po pěti hodinách. Chutě mohou mít převahu slanou, sladkou a kyselou. Naopak vyhýbat by se měl syrovým, studeným a lehkým jídlům a pálivým či horkým chutím.

Pitta - element ohne a vody
Člověk s převahou dóši pitty má střední postavu i tělesnou váhu. Má dobré řečnické schopnosti i pamět. Pitta má sklon k netrpělivosti, rychlé vznětlivosti a hněvu. Pitta pociťuje silný hlad a potřebuje tedy pravidelné jídlo, v klidném, nekonfliktním prostředí. Pittový typ by měl své trávení podporovat výživným, studeným jídlem i chladnými nápoji. Chutě, které budou převažující dóšu pittu uvádět do rovnováhy, budou sladké a horké. Jídlo potřebuje nejen hodnotné, ale i ve vetším množství. Vyhýbat by se měl příliš horkému jídlu i nápojům, jídlům s chutí slanou, kyselou a pálivou. Důležitá je pravidelnost jídla.

Kapha - element země a vody
Člověk s převahou dóši kaphy má silnou postavu a těžší tělesnou váhu. Jeho podstatou je klid, vytrvalost a trpělivost. Kapha má pomalé trávení a často je bez pocitu hladu. Také spánek je spíše hluboký a muže zde být i velká potřeba spát dlouho. Kaphový typ by měl své trávení podporovat lehkými teplými jídly a teplými nápoji. Chutě, které budou převažující dóšu kaphu uvádět do rovnováhy, budou horké a pálivé. Jídla by mělo být v rámci dne méně. Vyhýbat by se měli mastným, těžkým jídlům se sladkou, slanou a kyselou chutí.

Judita Korfová

Roční předplatné 267 Kč !