… a probudím se šťastná!

22.05.2019

Zhruba takové představy jsem měla o fungování PandoraStar, než jsem absolvovala relaxační sérii. Moje očekávání se ale nenaplnila. Proč? Všechno je totiž trochu jinak.

Jako naprostý laik v oblasti meditace jsem měla představu o působení světla na mozkové vlny hodně zkreslenou. Očekávala jsem zázračnou terapii, po které se proberu jako znovuzrozená, obratem napíšu dvě knihy a přitom zvládnu vymalovat dům a uspořádat dobročinný koncert. Ano, to jsou přesně ty představy, se kterými na terapii docházejí i další, mně podobní klienti. O to větším překvapením jsou účinky skutečné. Ty se totiž zřídkakdy projeví již při prvním setkání s touto moderní terapií, ale dlouhodobý, a hlavně zafixovaný efekt se dostaví teprve po několikerém sezení, tedy spíš ležení.

Co je PandoraStar?

Jak vysvětlit laikovi, jakým jsem byla donedávna já, fungování tohoto "zázračného" přístroje? Disk se světelnými diodami efektně uspořádanými do trojúhelníku vás uchvátí, pohltí a nakonec budete, podobně jako já, na jeho účinky přísahat.

Podstatou funkce světelného zařízení PandoraStar je cílená stimulace mozku, k níž dochází vysíláním paprsků LED zdrojů na sítnici oka. Stroboskopické podněty přitom pobíhají přes zavřená víčka, nemusíte se tedy obávat jakéhokoli poškození zraku. Světelné diody jsou na disku uspořádány do unikátního tvaru dvou trojúhelníků, jež se vzájemně prolínají a vytvářejí sérii hexagramů. Tím, jak se bílé světlo diod v předem naprogramovaném rytmu rozsvěcuje, vnímáte viditelný sled optických impulzů, které přes sítnici procházejí až do epifýzy a vytváří vizuální zážitek v podobě úchvatných kaleidoskopických vzorů a psychedelických obrazců. Dochází ke stimulaci a aktivitě mozkových vln všech úrovní. Blikající světlo tedy pomáhá mozku aktivovat vlny, které lze následně využít k mnoha účelům.

Účinky přístroje

Programovatelný software, jenž je součástí přístroje, umožňuje vytvářet relace přesně formulované pro všechny osobní nebo profesionální potřeby.

Například někteří lidé si ve svém těle drží vědomě či bezděky velké emoční napětí. Působením PandoraStar dokážou zcela zklidnit svoji mysl, a tím skutečně uvolnit tělo jak po fyzické, tak i psychické stránce. To v praxi znamená, že pokud klient byl dlouhodobě ve stresu a přetížení, dochází u něj vlivem náhlého uvolnění také k odpoutání emocí dlouhodobě držených ve třinácté komnatě. Na první pohled jsou během terapie patrné výrazné projevy, jako je smutek, pláč, smích a následně i podráždění. Po několika okamžicích se ale tělo začne uvolňovat a gejzír emocí pozvolna ustoupí. Tento průběh je zcela normální, a dokonce žádoucí. Je důkazem toho, že stimulace našla svůj cíl a účinně odblokovala problematická spojení.

Je dobré také vědět

Kromě vědeckého využití odborníky na biofeedback s přístrojem pracují také trenéři osobního rozvoje, psychoterapeuté anebo je využíván v lázních či salonech pro spirituální rozvoj. Podstatné ale je vědět, že PandoraStar je určen výhradně pro rekreační a výzkumné aplikace a není určen k použití jako zdravotnický prostředek ani k léčbě onemocnění, hojení nebo prevenci onemocnění. Nemá ani vliv na tělesnou strukturu.

Jste-li zdraví, můžete terapii absolvovat bez obav a omezení. Naopak konzultaci s lékařem před prvním sezením by měli absolvovat lidé, kteří pravidelně užívají léky, především psychofarmaka, těhotné ženy, jestliže jste kdykoli v minulosti utrpěli závažné poranění hlavy anebo otřes mozku, případně pokud máte zdravotní problémy vyžadující pravidelný lékařský dohled. V žádném případě se ale nesmí, a to bez výjimky, podrobit sezení osoby citlivé na stroboskopické světlo, epileptici, velmi malé děti a pacienti s kardiostimulátorem.

Typy programů, které PandoraStar nabízí

Předem nastavené programy trvají od čtyř minut až po několik hodin, to v závislosti na složitosti procesu, který ovlivňují. V průměru ale strávíte na lůžku při stimulaci zhruba dvacet minut až hodinu.

Základní programy, jež mají vliv na celkovou kondici, jsou tyto:

 • Relaxace - vhodná i pro začátečníky
 • Hluboká meditace - pro pokročilejší uživatele
 • Zlepšení kognitivních funkcí (paměť, koncentrace, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací, plánování)
 • Dále zacílené programy stimulující předem definovaný problém:
 • Práce s energií
 • Zvládání stresu
 • Zvládání deprese
 • Zlepšení spánku
 • Redukce strachu
 • Zlepšení učení
 • A konečně nejvyšší stupeň pro již opravdu pokročilé a vyspělé osobnosti:
 • Lucidní snění
 • Autohypnóza
 • Kreativní vizualizace
 • Osobní rozvoj
 • Astrální cestování
 • Vědomé probuzení
 • Šamanské cestování

Zuzana Langová

Roční předplatné 267 Kč !