Kurz Reiki

Reiki je metoda léčení pomocí univerzální energie, která je čistá a jejíž zdroj je nevyčerpatelný. Podporuje vše živé a aktivuje vlastní síly.

Pracovat s Reiki znamená dodávat tuto čistou energii všem orgánům těla a tím umožnit jejich správnou funkci. Reiki odstraňuje energetické bloky a vyrovnává energetické pole člověka. Tato energie nemůže nikomu ublížit, naopak spouští léčebný proces těla, který může začít čištěním nejvíce postižených orgánů. Metoda Reiki neslouží pouze k léčení samotné nemoci, ale můžeme ji poslat i k její příčině. Ošetření metodou Reiki probíhá buď kontaktně, tzn. přikládáním rukou na ošetřovanou osobu, ale se stejnou účinností může probíhat i na dálku bez ohledu na místo, na kterém se ošetřovaný právě nachází.

Energie Reiki však nemusíte používat pouze k léčení fyzického těla. Lze ji poslat i do konkrétní situace (např. ke zkoušce, přijímacímu pohovoru apod.) a to i do minulosti nebo léčit dosud nepřijatá traumata či nesrovnané vztahy.

Kromě výše popsaného využití energie Reiki na kurzu získáte další důležité dovednosti jako je nastavení ochrany sebe, jiných osob nebo majetku, naučíte se používat sugesci, "ozdravit" potraviny, odklonit záření přístrojů, odklonit patogenní nebo psychogenní zóny nebo velmi účinně a bezbolestně rovnat páteř.

Kurzy Reiki jsou rozděleny do několika stupňů, které na sebe navazují a lze je absolvovat vždy s určitým časovým odstupem.

Rozdělení kurzů Reiki:

Reiki I. stupeň

 • práce s energií na blízko
 • tvorba manter
 • odklonění záření televize a ostatních přístrojů
 • odklonění patogenních, geopatogenních i psychogenních zón
 • ozdravení potravin
 • ochrany pro sebe i své blízké
 • meditace

Reiki II. stupeň

 • posílání energie na dálku pomocí symbolů
 • posílání energie do všech časů a míst (minulost, současnost i budoucnost)
 • posílání energie k příčině nemoci
 • harmonizace na mentálně-psychické úrovni, ochrany na dálku
 • čištění prostorů
 • tvorba sugesce (např. proti kouření, nemoci,...)

Reiki III. stupeň

 • rozšíření schopností ve všech rovinách
 • posílání energie na dálku myšlenkou
 • velmi účinné a bezbolestné rovnání páteře v astrálu
 • odvolání duchovních bytostí
 • odklonění negativních zón na dálku

Termíny a cena kurzu:

Délka kurzu:  Reiki I. - dvoudenní kurz, Reiki II.,III. - jednodenní kurz

Aktuální termíny:

Reiki I. stupeň | 17. - 18. 6. 2023, 3000 Kč/osoba

Reiki I. stupeň | 12. - 13. 7. 2023, 3000 Kč/osoba

Reiki I. stupeň | 17. - 18. 8. 2023, 3000 Kč/osoba

Reiki II. stupeň | dle dohody na kurzu 4000 Kč/osoba

Reiki III. stupeň | dle dohody na kurzu 6000 Kč/osoba

Začátek a konec kurzu: první i druhý den od 10:00 - 15:00 hod., přestávka na oběd 60 min., krátké přestávky během kurzu.

Platba kurzu: na základě vystavené zálohové faktury převodem na účet

Objednání kurzu: vyplněním níže objednávky nebo elektronicky na e-mail kurzy@casopis-rituals.cz

Přesunutí kurzu: u uhrazeného kurzu umožňujeme jedno přesunutí termínu kurzu, nutné sdělit min. 3 pracovní dny před kurzem

Dálkový kurz Reiki:

Reiki I. stupeň 2000 Kč

Reiki II. stupeň 3000 Kč

Reiki III. stupeň 4000 Kč

V případě zájmu 3 a více lidí možno objednat i v jiném termínu na 774 496 492.

Objednejte si kurz:

LEKTOR KURZU

Již více než 15 let pomáhám těm, kteří jsou ochotni na sobě pracovat a změnit sebe, styl svého života či způsob myšlení. Svým klientům pomáhám nejen po stránce fyzické, ale především po stránce psychické. Díky harmonizaci vztahů a odstranění různých bloků dochází následně i k uzdravení těla. Při své práci kombinuji různé metody, aby bylo dosaženo co největšího efektu při řešení daného problému. Cílem není pouze klientům pomoci s jejich aktuálním problémem, ale v případě zájmu naučit je pracovat s energiemi a kyvadlem, aby příště žádný vnější zásah nepotřebovali a dokázali si pomoci sami. Za tímto účelem pořádám několik druhů kurzů, na kterých svým posluchačům předávám všechny své dovednosti a mnohaleté zkušenosti.

Jana Militká