Firemní akce

Firemní akce

Zabýváme se individuálním rozvojem a na našich kurzech a seminářích se zaměřujeme na osvojování si technik a cvičení, které vedou člověka k hlubšímu porozumění vlastní podstaty. Rozvíjíme vhled a nadhled a schopnosti komunikace a práce se sebou.

Preferujeme principy celostní medicíny, pomocí kterých se učíme o kompatibilitě těla, jeho orgánů a naší psychiky a vědomí. Ukazujeme si, jaký vliv má naše povaha a chování na naše zdraví a vitalitu. Osvojujeme si poznatky a cvičení vedoucí k získání disciplíny, díky které je náš život harmoničtější a my se stáváme přínosem pro společnost, kterou jsme následně schopni inspirovat.

Naše semináře jsou rozdělené do variant:

1. Antistresový seminář

Jedná se o celodenní seminář zabývající se živlovou rovnováhou. Je naplněn teorií a poznatky o souvztažnostech těla, mysli a vědomí, včetně praktických cvičení, díky kterým si osvojujeme:

- Schopnost vhledu do příčin naší nerovnováhy z dlouhodobého hlediska, díky čemuž je jedinec schopen si tyto disharmonije kompletně odstranit a předělat, ne pouze "dočasně záplatovat"

- Základní funkce našich nejpodstatnějších orgánů, které mají primárně na starosti chod celého těla, jeho zdraví a vitalitu. Učíme se cvičení, které harmonicky ovlivňují jejich funkci.

- Je zde i prostor pro individuální přístup, neb každý jedinec je odlišný a cesta k harmonizace vede u každého z nás trochu odlišným směrem a způsobem. Tzn. během semináře je i prostor si chvilku sednout s každým zvlášť a probrat jeho dotaz / situaci.

- Učíme se o živlové rovnováze. Především o rovnováze po psychické stránce a následně si ukazujeme, jak naše živlová rovnováha a povaha ovlivňuje naše fyzické pochody v těle a jak působí na tělesné orgány.

Seminář probíhá v našem studiu v Křeslicích, Skořicová 257, Praha 10. Po domluvě je možno seminář uspořádat i ve vaší firmě na území ČR.

Termín individuální

Čas: 10:00 - 17:00 hod.

Počet účastníků: od 4 do 12

Cena: kalkulace individuálně podle velikosti skupiny

2. Antistresový seminář + Teambuilding

Jedná se o dopolední seminář v našem studiu Praha 10 - Křeslice, po kterém následuje teambuildingové odpoledne. Po dopolední teoretické části vyrážíme do chráněné oblasti potoka Botiče, během kterého cvičíme, ukazujeme si vzájemné souvztažnosti mezi člověkem a přírodou. Kolektiv je rozdělen do skupin po čtyřech členech (přihlédněte na to, prosím, při vytváření skupiny zájemců o kurz). Každý člen má specifické schopnosti koncipované tak, aby se doplňoval s ostatními. Veškeré aktivity jsou tematicky zaměřené na vzájemnou spolupráci celého týmu, bez které se "nepohnou z místa".

Termín individuální

Čas: 10:00 - 17:00 hod.

Počet účastníků: od 4 do 12

Cena: kalkulace individuálně podle velikosti skupiny

3. Teambuilding Day

Jedná se o celodenní venkovní program obsahující výše uvedené týmové aktivity (bod 1,2) doplněný o vedené meditace, cvičební techniky inspirované čchi-kungem a runovou školou. Ukazujeme si i další souvztažnosti mezi člověkem a univerzem, povídáme si o vesmírné geometrii, kterou si můžeme i názorně prohlížet na některých lokacích. 

Výběr lokace je zcela na vás, dle vaší chuti a vybírat můžete z následující nabídky:

1. Letohrádek Hvězda, Královská obora

2. Zahrada Kinských

3. Havlíčkovi sady (Grébovka)

4. Pražská Stromovka

5. Divoká Šárka

6. Vyšehrad

7. Riegerovi sady + centrum Rajská Zahrada

Setkáváme se vždy chvilku před desátou, místo setkání si ještě upřesňujeme mailem dle vašeho výběru. Na většině lokací je k dispozici občerstvení. Případné jídlo a pití s sebou dle vlastní úvahy.

Konzultace a objednávky výše uvedených akcí na tel. 724 790 932. Rádi Vám pomůžeme s vhodným výběrem.